<label id="UUIzA"></label>
 • <textarea id="UUIzA"></textarea>
  <dfn id="UUIzA"></dfn><select id="UUIzA"><li id="UUIzA"></li></select>
 • <b id="UUIzA"><strike id="UUIzA"><figcaption id="UUIzA"></figcaption><p id="UUIzA"><strong id="UUIzA"><ruby id="UUIzA"><mark id="UUIzA"></mark><label id="UUIzA"><kbd id="UUIzA"><sub id="UUIzA"><option id="UUIzA"></option></sub><link id="UUIzA"></link></kbd></label></ruby></strong><option id="UUIzA"><ruby id="UUIzA"><meter id="UUIzA"><acronym id="UUIzA"><mark id="UUIzA"><button id="UUIzA"></button><acronym id="UUIzA"><i id="UUIzA"></i></acronym></mark></acronym><code id="UUIzA"></code></meter></ruby></option></p></strike><ul id="UUIzA"></ul><fieldset id="UUIzA"><datalist id="UUIzA"></datalist></fieldset><cite id="UUIzA"></cite></b><section id="UUIzA"></section><tr id="UUIzA"><object id="UUIzA"><ol id="UUIzA"></ol></object><fieldset id="UUIzA"><section id="UUIzA"></section></fieldset></tr>

  <select id="UUIzA"></select>
  <style id="UUIzA"><b id="UUIzA"><embed id="UUIzA"></embed></b></style><tr id="UUIzA"></tr><noframes id="UUIzA">
 • <object id="UUIzA"></object>

  视频没字幕可用Arctime来添加,绝对方便!

   ? 2019-08-19 11:15:00

  Arctime是一款可以跨平台使用的字幕创作软件,功能不少、使用也方便。下面我们就来讲讲使用Arctime给视频文件添加字幕的方法,请参考。

  如何给视频文件添加字幕?

  打开arctime软件,导入一个视频文件,

  点击菜单栏的文件——导入纯文本,导入已经准备好的txt字幕文件,字幕内容会在右侧显示,

  一般选择快速创建按钮,随着视频的播放,照着音轨时长来拖拽字幕,

  如果拖拽字幕产生重叠,没有关系,arctime会自动去除重叠,

  之后可以把播放时间轴拉到最前面,来预览字幕效果,

  单击菜单栏的文件——保存工程并生成ass字幕,并关闭“预览”,则在原视频目录中生成相关的ass字幕文件,

  如果你需要其他格式的字幕文件,就在导出字幕文件菜单中勾选格式,最后进行保存。

  利用Arctime软件给视频添加字幕就完成了,大家学会了吗?