1. <legend id="VextK"><kbd id="VextK"></kbd></legend>

   <keygen id="VextK"><blockquote id="VextK"><del id="VextK"></del><progress id="VextK"><tr id="VextK"><tfoot id="VextK"><strike id="VextK"></strike><select id="VextK"><legend id="VextK"><table id="VextK"><ol id="VextK"></ol></table><tfoot id="VextK"></tfoot></legend></select></tfoot></tr><ruby id="VextK"><address id="VextK"><li id="VextK"><output id="VextK"><output id="VextK"><keygen id="VextK"></keygen><textarea id="VextK"><i id="VextK"></i></textarea></output></output><ruby id="VextK"></ruby></li></address></ruby></progress></blockquote><figcaption id="VextK"></figcaption><optgroup id="VextK"><param id="VextK"></param></optgroup><hgroup id="VextK"></hgroup></keygen><param id="VextK"></param><colgroup id="VextK"><embed id="VextK"><address id="VextK"></address></embed><li id="VextK"><ruby id="VextK"></ruby></li></colgroup>

  2. 百度网盘视频被无故和谐?记得提交申诉

    ? 2019-08-19 10:27:00

   在百度网盘中播放视频,弹出“温馨提示”字样、导致视频无法正常观看,这是怎么回事呢?是因为视频被和谐了,遇到这种情况,我们可以进行申诉、等待处理。

   百度网盘视频被和谐如何进行申诉?

   打开百度网盘,找到被和谐的视频文件(从视频的缩略图就能看出是否已经被和谐),

   点击播放视频,会跳出提示,

   点击一下播放界面,在弹出的众多设置中点击右上角的“...”,

   然后会出现关于此视频的详情页面,点击页面下方的“申诉该视频”选项,

   然后会加载出一个视频申诉页面,点击“填写申诉资料”,

   按照要求填写资料,点击提交,申诉成功、等待处理。